MEDİCAL PALACE HASTANESİ - Akciğer Sağlığı Merkezi

MERKEZLER

Akciğer Sağlığı Merkezi

 

Akciğer Sağlığı Merkezi

Medical Palace International Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tüm akciğer hastalıklarının tanısına yönelik poliklinik işlemleri, solunum fonksiyon testleri, allerji testleri, bronkoskopik işlemler ve modern tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi

Hastanemizde mevcut ileri görüntüleme yöntemleri (Multi-Detector Toraks CT, MR, PET-CT), bronkoskopik incelemeler, immuno histokimyasal tetkikler ile kişisel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde Göğüs Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanlarının katılımı ile oluşturulan konseyimiz karar vermektedir.

Tanısal ve Girişimsel Bronkoskopi

Rijid bronkoskopi ve videobronkoskopi ile başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok akciğer hastalığının tanısı konmakta, elektrokoagulasyon, argon plasma koagulasyon (APC), kriyoterapi ile tedavi uygulanmakta ve endobronşial stent yerleştirmektedir.

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

Spirometrik testler, akım volüm eğrisi, reversibilite testi, 6 dakika yürüme testi, arter kan gazı ölçümleri yapılmaktadır.

Alerji Testleri

Solunum yolu allerjileri ve Astım tanısında önemli olan deri testleri (prick test), total ve spesifik immun globulin E (IgE) ölçümleri yapılmaktadır.

Uyku Laboratuvarı

Uyku sorunlarına yönelik olarak, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz branşları ile birlikte multidisipliner yaklaşımla güncel tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Sigara Bırakma Polikinliği

Akciğer kanseri, KOAH, kroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, damar hastalıkları ve çeşitli kanser türleri gibi pek çok hastalığın oluşmasında önemli bir risk faktörü olan sigarayı bırakmaya yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Solunun yetersizliği olan hastalarda, yoğun bakım ünitelerimizde konsültasyon hizmetlerimizin yanı sıra, serviste noninvazif yöntemler (CPAP,BPAP) ve oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

Endoskopik Transtorasik Sempatektomi

El-koltukaltı aşırı terlemesinde kullanılabilir. Açık olarak yapılan sempatektomiye oranla endoskopik teknik çok daha güvenilir bir yöntemdir. Genel anestezi altında koltuk altından küçük bir kesi ile girişim uygulanır. Kamera ile göğüs boşluğuna girilerek sempatik sinir görüntülenir. Buradan terlemeye neden olan seviyeden sempatik sinir klipslenerek, kesilerek veya koterle yakılarak, ter bezleri ile bağlantısı kesilir.

 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.