Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ
Çağdaş teknolojiyi, bilimsel araştırma ve yöntemleri, hem ulusal hem de uluslararası kabul gören standartlarla buluşturarak hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sağlamaktır.
• Desteklenen sürekli eğitimle çalışanları ve hizmet kalitesini daima geliştirmektir.
• Tüm çalışanların katılımıyla sürekli ölçme, değerlendirme, iyileştirme mekanizmalarını kurmak ve işleyişini sağlamaktır.
• Hasta ve hasta yakınlarını tedavinin her aşamasında bilgilendirmek, onların tüm haklarını korumaktır.
• Başarılı, tecrübeli ve profesyonel kadrolarla dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmetini uygun maliyetlerle sunmaktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.
Kalite Yönetim Birimi Olarak
• SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanmaktadır.
• Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçları değerlendirilmektedir.
• Öz değerlendirmeler yönetilmektedir.
• Hasta ve çalışan anket sonuçları değerlendirilmektedir.
SKS Çerçevesinde Hazırlanan;
• Yazılı düzenlemeler kontrol edilmektedir.
• Yazılı düzenlemelerin revizyonu takip edilmektedir.
• Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgiler değerlendirilmektedir.
• HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılım sağlanmaktadır.


ANKETLER